سفارش تبلیغ
صبا
آفت دانش عمل نکردن به آن است . [امام علی علیه السلام]