سفارش تبلیغ
صبا
آنکه بیندیشد به بینش می رسد . [امام علی علیه السلام]