سفارش تبلیغ
ثبت دامنه و میزبان هاست ایران

 

میل دارم که مثل آن ایّام،باز با من قرار بگذاریتوی دستان خالی این مرد،بی تعارف انار بگذاریزیر باران گیسوانت،باز بنشینم بدون دغدغه ایلحظه هایی که پیش من هستی،پرده ها را کنار بگذاریمرده بودم – به قول مولانا – تو مرا روح تازه بخشیدیمطمئنم خدا تو را آورد،تا برایم بهار بگذاریقول دادی که سایه ی خود را،از سر بخت من نمی گیریرسم ما این نبود در چشمم این همه انتظار بگذاری
خدابحشدرد پنهان « داش آکُل» را غیر « مرجان» کسی نمی فهمدنکند باز با کسی دیگر،بروی یا قرار بگذاری خشم در شأن چشم هایت نیست،با من این روزها مدارا کناین سلاح کشنده را،نکند رو به این نقطه کار بگذاریهمه ی ترس، ترسم از این است که در این فصل، فصل دلتنگیشاعر چشم های مستت را،بروی در غبار بگذاریبعد یک عمر شاعری کردن، بعد یک عمر آرزومندیداغ گل بوسه های شیرین را بر دلم یادگار بگذاریفکر این روز را نمی کردم که در این دور دست، در غربتاین هوادار چشم هایت را یک شب آخر کنار بگذاریاین سفر را به دیگری بسپار،روی این پل، پل مقوایینکند باز هم ، زبانم لال، قدمی بی گدار بگذاری
خدابخش صفادل


تاریخ : دوشنبه 95/5/18 | 2:20 عصر | نویسنده : موسی عباسی مقدم | نظرات ()

 

باید هزار صخره بگرید به حال منبا این پلنگ پیر چه کردی غزال من!حالا که شانه های تو را گریه می کنمخود را کنار می کشی از دست و بال من!آشوب گیسوان تو در باد دیدنی استهستند اگر چه باعث رنج و ملال من اعصاب شعر های مرا خرد می کنیوقتی نمی رسد به تو حتی خیال منبارانی تمام غزل هایم از شماآن چشم های ساده و معصوم مال من! خود را برای چیدنت آماده کرده امهر چند دیر می رسی ای سیب کال من!«می جویمت چنانکه لب تشنه آب را »هرگز مباد کم شود از شور و حال منتا "مولیان" چشم تو راهی نمانده استامروز خوب آمده شیراز  فال من!
خدابخش صفادل 

تاریخ : دوشنبه 95/5/18 | 2:7 عصر | نویسنده : موسی عباسی مقدم | نظرات ()


 پناه آورده آهوییاز این جا داشت رد می شد پریشان کرده گیسوییچنان در کوچه ها پیچیده بود آن شب هیاهوییمیان سایه روشن های ذهنم مانده تصویریبه روی برکه ای انگار دارد می رود قویی...از آن ایام تا حرف زیارت پیش می آیددلم را می زنم از شوق رویت آب و جارویییقین دارم از این جا دست خالی برنمی گرددبه درگاهت بیندازد اگر بیگانه هم روییکبوتر وار می آمد نمی رفت از حرم بیروناگر می برد هر کس از کرامات شما بوییرهایی می دهی از بند حتی بی زبانی رامرا هم فرض کن آقا! پناه آورده آهوییمگر باران بیاید تر کند زلف خراسان رازدی آن شب چنان در قحط سال« مرو» یا هوییببخش آقا اگر دیر آمدم امروز، بعد از ایننمی افتد جدایی بین مان حتی سر موییبه نیشابور احساسم تب چنگیز افتاده استکه جز عطار چشمانت ندارد هیچ داروییخراسان در خراسان شعله می رویید از شعرماز آن احساس آتشناک تنها مانده سوسوییبه روی زانویش افتاده امشب شاعری،انگارکه از دست زنی توی ضریح افتد النگوییمهاجر وار می آید به سمت آرزوهایشدر ایوان طلا آرام می گیرد پرستویی!
خدابخش صفادل

 

 


تاریخ : دوشنبه 95/5/18 | 2:4 عصر | نویسنده : موسی عباسی مقدم | نظرات ()
       

.: Weblog Themes By BlackSkin :.