سفارش تبلیغ
بستۀ پیشنهادی وب هاست ایران
 
نگاه می کنی آقا به صحن و ایوان ها 
چگونه پر شده از این همه پریشان ها 
 
نگاه می کنی آقا چگونه منتظرند 
دعای روی لبت را هنوز باران ها 
 
صدای زمزمه ی خیل دردمندان است 
به گوش می رسد این گونه از شبستان ها 
 
به آستان تو یک عمر چشم دوخته اند 
به این امید که جاری شوند درمان ها 
 
نمانده در همه ی دشت هیچ آهویی 
از آهوان تو آقا پر است زندان ها 
 
هزار دلهره در جان مردم افتاده است 
به باد رفته در این شهر، پاک ایمان ها 
 
برادران همه انگار ناتنی شده اند 
شدیم سخت پراکنده چون خراسان ها
 
برای شیهه ی رخشی دل زمین تنگ است 
چه سال ها که تهی مانده است میدان ها 
 
چه سنگ ها به سر آسمان نکوبیدند! 
شکسته در دهن آفتاب دندان ها 
 
تمام سال در این جا کسی نمی خندد!
نمی دهند امانی به ما زمستان ها 
 
کجاست خنده ی مادر بزرگ قصه ی ما 
که گل کنند در ایوان دوباره گلدان ها ...
 
گذشته نام تو از مرز توس و نیشابور 
رسیده این خبر امروز تا به کرمان ها!
خدابخش صفادل

تاریخ : جمعه 96/8/5 | 5:46 عصر | نویسنده : موسی عباسی مقدم | نظرات ()

رسیدنم به تو هر چند مثل یک رویاست
امیدواری ام اما فراتر از این هاست

چگونه از سخن خلق در امان باشم
که رد پای تو در شعرهای من پیداست

جنون عشق اگر برده آبرویم را
مگیر خرده، که او هم قبیله با لیلاست

« بنان» به لطف فراوان عشق مدیون است
اگر« الهه ی نازش» هنوز بی همتاست

« مرا معلّم چشم تو شاعری آموخت»
که چشم های تو شورآفرین و روح افزاست

تناقض است و یا این که صنعت اضداد ؟
نگاه مبهم ات از جنس آتش و دریاست!

مباد گرمی احساس مان به هم بخورد
که عهد بین من و تو همیشه پابرجاست ...

به گیسوان تو هرگز نمی رسد دستم
تو آن الهه ی نازی که جایت آن بالاست!

خدابخش صفادل


تاریخ : جمعه 96/8/5 | 5:45 عصر | نویسنده : موسی عباسی مقدم | نظرات ()
خدا نخواست که تنها در این جهان باشی 
خدا نخواست که بی نام و بی نشان باشی
 
کشید نقش تو را با کمال استادی 
که شاعرانه ترین برکه ی جهان باشی 
 
به غیر حضرت او هیچ کس نمی دانست
به روی خاک تو بخشی از آسمان باشی
 
تو را به چشم حقارت نگاه می کردند: 
«چنان که برکه ای از جنس دیگران باشی»
 
به سایه سار تو آمد رسول بار انداخت 
و خواست در نظرش سبز و جاودان باشی
 
گرفت شاخه گلی را به روی دستانش 
مگر بهانه ی این شعر ناگهان باشی
 
به جانشینی خود برگزید مولا را 
و از تو خواست خدا، شاهدی بر آن باشی
 
گرفت پیش تو پیمان، قرار بر این شد
به جای آینه تا آخر الزمان باشی 
 
عدالت از تو به گوش جهانیان برسد
و شانه های زمین را کمی توان باشی
 
خدا نشست تو را رسم کرد با دقت 
که در وجود جهان تا همیشه جان باشی 
خدابخش صفا دل

تاریخ : جمعه 96/8/5 | 5:41 عصر | نویسنده : موسی عباسی مقدم | نظرات ()
 
مگیر خرده اگر اشتباه می گریم
به جای خنده چنین قاه قاه می گریم
سپید بخت تر از ماه اول سالم
اگر به چشم شمایان سیاه می گریم
عمیق زخم مرا هیچ کس نمی فهمد
به روی نعش خودم راه راه می گریم
کجاست ماه بلندم که تا نظاره کند 
پلنگ وار در این پر تگاه می گریم
دوباره سهم تو ای عشق! بی نصیبی شد
نخواه شعر تر از من، نخواه، می گریم
نه راه پیش، نه یارای این که برگردم
به انتظار تو در ایستگاه می گریم
قطار آمد و انگار قرن هفتم بود 
بساط دلهره شد روبه راه، می گریم
قطار آمد و چنگیز ارمغان آورد
میان آتش و خون بی پناه می گریم
به سرنوشت من ای شهر، گاه می خندی
به سرنوشت تو ای شهر، گاه  می گریم
هزار پشته ی اندوه می کشم بر دوش 
میان هاله ای از درد و آه می گریم
میان آهن و آتش تو را رها کردند
بگو! به جرم کدامین گناه...؟ می گریم
تو با طناب برادر به چاه افتادی 
و من به داغ پسر، چاه چاه می گریم
مگیر خرده اگر اشتباه می گریم
به جای خنده چنین قاه قاه می گریم !
خدابخش صفا دل

تاریخ : جمعه 96/8/5 | 5:37 عصر | نویسنده : موسی عباسی مقدم | نظرات ()

 

میل دارم که مثل آن ایّام،باز با من قرار بگذاریتوی دستان خالی این مرد،بی تعارف انار بگذاریزیر باران گیسوانت،باز بنشینم بدون دغدغه ایلحظه هایی که پیش من هستی،پرده ها را کنار بگذاریمرده بودم – به قول مولانا – تو مرا روح تازه بخشیدیمطمئنم خدا تو را آورد،تا برایم بهار بگذاریقول دادی که سایه ی خود را،از سر بخت من نمی گیریرسم ما این نبود در چشمم این همه انتظار بگذاری
خدابحشدرد پنهان « داش آکُل» را غیر « مرجان» کسی نمی فهمدنکند باز با کسی دیگر،بروی یا قرار بگذاری خشم در شأن چشم هایت نیست،با من این روزها مدارا کناین سلاح کشنده را،نکند رو به این نقطه کار بگذاریهمه ی ترس، ترسم از این است که در این فصل، فصل دلتنگیشاعر چشم های مستت را،بروی در غبار بگذاریبعد یک عمر شاعری کردن، بعد یک عمر آرزومندیداغ گل بوسه های شیرین را بر دلم یادگار بگذاریفکر این روز را نمی کردم که در این دور دست، در غربتاین هوادار چشم هایت را یک شب آخر کنار بگذاریاین سفر را به دیگری بسپار،روی این پل، پل مقوایینکند باز هم ، زبانم لال، قدمی بی گدار بگذاری
خدابخش صفادل


تاریخ : دوشنبه 95/5/18 | 2:20 عصر | نویسنده : موسی عباسی مقدم | نظرات ()

 

باید هزار صخره بگرید به حال منبا این پلنگ پیر چه کردی غزال من!حالا که شانه های تو را گریه می کنمخود را کنار می کشی از دست و بال من!آشوب گیسوان تو در باد دیدنی استهستند اگر چه باعث رنج و ملال من اعصاب شعر های مرا خرد می کنیوقتی نمی رسد به تو حتی خیال منبارانی تمام غزل هایم از شماآن چشم های ساده و معصوم مال من! خود را برای چیدنت آماده کرده امهر چند دیر می رسی ای سیب کال من!«می جویمت چنانکه لب تشنه آب را »هرگز مباد کم شود از شور و حال منتا "مولیان" چشم تو راهی نمانده استامروز خوب آمده شیراز  فال من!
خدابخش صفادل 

تاریخ : دوشنبه 95/5/18 | 2:7 عصر | نویسنده : موسی عباسی مقدم | نظرات ()


 پناه آورده آهوییاز این جا داشت رد می شد پریشان کرده گیسوییچنان در کوچه ها پیچیده بود آن شب هیاهوییمیان سایه روشن های ذهنم مانده تصویریبه روی برکه ای انگار دارد می رود قویی...از آن ایام تا حرف زیارت پیش می آیددلم را می زنم از شوق رویت آب و جارویییقین دارم از این جا دست خالی برنمی گرددبه درگاهت بیندازد اگر بیگانه هم روییکبوتر وار می آمد نمی رفت از حرم بیروناگر می برد هر کس از کرامات شما بوییرهایی می دهی از بند حتی بی زبانی رامرا هم فرض کن آقا! پناه آورده آهوییمگر باران بیاید تر کند زلف خراسان رازدی آن شب چنان در قحط سال« مرو» یا هوییببخش آقا اگر دیر آمدم امروز، بعد از ایننمی افتد جدایی بین مان حتی سر موییبه نیشابور احساسم تب چنگیز افتاده استکه جز عطار چشمانت ندارد هیچ داروییخراسان در خراسان شعله می رویید از شعرماز آن احساس آتشناک تنها مانده سوسوییبه روی زانویش افتاده امشب شاعری،انگارکه از دست زنی توی ضریح افتد النگوییمهاجر وار می آید به سمت آرزوهایشدر ایوان طلا آرام می گیرد پرستویی!
خدابخش صفادل

 

 


تاریخ : دوشنبه 95/5/18 | 2:4 عصر | نویسنده : موسی عباسی مقدم | نظرات ()
       

.: Weblog Themes By BlackSkin :.