سفارش تبلیغ
صبا
میان شما و موعظت پرده‏اى است از غفلت . [نهج البلاغه]