سفارش تبلیغ
صبا
دانشمندان، حاکم بر مردم اند . [امام علی علیه السلام]