سفارش تبلیغ

ثبت شرکت
صبا
خدا را شناختم ، از سست شدن عزیمتها ، و گشوده شدن بسته‏ها . [نهج البلاغه]